Strafbeoordeling door de correctionele rechter: nood aan een meer gedetailleerde motivering?

Nood aan een meer gedetailleerde strafmotivering? 1. Het is geweten dat de correctionele rechter bij de strafbeoordeling een grote marge heeft waarbinnen hij zowel de keuze voor een bepaalde straf als de strafmaat kan doen. 2. Bovendien vereist de beoordeling van straf en strafmaat slechts een beknopte motivering. 3. Artikel 149 van de Grondwet legt…