Matthias
Boeckstijns

Advocaat & Cassatiespecialist

Wie zijn wij?

Boeckstijns is een advocatenkantoor dat uitstekend juridisch advies verstrekt in strafzaken, zaken voor het Hof van Cassatie, fraudezaken en witteboordencriminaliteit.

Met een uitstekende expertise en specialisatie in strafrecht, financieel strafrecht en strafzaken voor het hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie, is Boeckstijns ideaal geplaatst om u bij te staan in zaken waar discretie, een uitstekende kennis en flexibiliteit aangewezen zijn.

Boeckstijns vertegenwoordigt cliënten voor de Belgische rechtbanken van eerste aanleg, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie en heeft expertise met het indienen van verzoeken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Boeckstijns is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen, 2014) en houder van het getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken (OVB, 2015).

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

Ik moet voor de rechtbank verschijnen, wat nu?

Het klonk waarschijnlijk als donderslag bij heldere hemel: U wordt beticht van een misstap en dient voor het gerecht te verschijnen. Veel tijd om uzelf voor te bereiden voor deze doorgaans ingewikkelde procedures heeft u veelal niet, laat staan dat u op de hoogte bent van de  vele veranderingen in de Belgische wetgeving die geregeld worden doorgevoerd.

Matthias begeleidt u doorheen dit parcours

Hoewel de uitzichten in zo’n geval eerder zorgwekkend kunnen lijken, maakt Boeckstijns er een punt van u net zo zorgeloos mogelijk doorheen dit gehele proces te begeleiden. 

Als beoefenaar van de moderne advocatuur weet hij immers raad met het steeds veeleisender wordende Belgische recht. 

Expertise in strafzaken

Onze praktijk omvat dan ook alle aspecten van het strafrecht, zoals correctionele procedures, procedures voor het hof van beroep en procedures voor het Hof van Cassatie.

Boeckstijns pleit voor een nauwe en transparante samenwerking met u, waarin u dit hectisch parcours zo zorgeloos mogelijk beleeft, met als uitgangspunt een zo gunstig mogelijke uitkomst.