null

Onze expertise: cassatie in strafzaken

In cassatie is het belangrijk bepaalde afspraken en data nauwlettend in het oog te houden.
Boeckstijns heeft alles waar je op moet letten netjes opgelijst in het overzicht hieronder.

Cassatieberoep betreft de controle die het Hof van Cassatie kan uitoefenen op beslissingen die in laatste aanleg zijn genomen.
Bent u het niet eens met de beslissing van het hof van beroep of de rechtbank van eerste aanleg, dan kan u ervoor kiezen cassatieberoep tegen deze beslissing aan te tekenen.

Cassatie wordt ingesteld op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen.

Dit gebeurt door een simpele verklaring dat de betrokkene cassatieberoep wenst aan te tekenen tegen de beslissing van het hof van beroep of de rechtbank van eerste aanleg.

Eenmaal deze verklaring is neergelegd, is het cassatieberoep aangetekend.

Er zijn 2 termijnen.

 

  1. De eerste termijn is de korte termijn van 15 dagen na de bestreden beslissing om het cassatieberoep in te stellen.

Dit gebeurt op de griffie van het gerecht dat de bestreden uitspraak gedaan heeft

Let op : deze termijn is een vervaltermijn.

Is de termijn verstreken, dan is geen enkel cassatieberoep meer mogelijk.

Snelheid is daarom geboden.

 

  1. De tweede termijn betreft de termijn van 2 maanden na het instellen van het cassatieberoep.

Binnen deze termijn moet een schriftelijke memorie worden ingediend op de griffie van het Hof van Cassatie.

Dit zijn de argumenten die tegen de bestreden beslissing worden ingebracht.

Nadat het cassatieberoep is aangetekend en een schriftelijke memorie is ingediend, zal het Hof van Cassatie een rechtsdag bepalen waarop de zaak wordt behandeld.

Het Hof van Cassatie kan de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk verbreken.

Wordt de bestreden beslissing verbroken, dan verwijst het Hof van Cassatie de zaak naar een nieuw gerecht dat opnieuw over de zaak zal oordelen.

Verschillende opties liggen dan opnieuw open.

Wordt het cassatieberoep afgewezen, dan blijft de bestreden beslissing in principe overeind staan.

Er zijn dit geval nog maar 2 mogelijkheden om de bestreden beslissing aan te vechten:

  • Klacht Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • Verzoekschrift herziening

Een klacht voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden na de beslissing van het Hof van Cassatie.

Stelt het Europees Hof een schending vast, dan kan de zaak in België opnieuw worden “geopend”.

Een verzoekschrift tot herziening is mogelijk indien er sprake is van “nieuwe feiten”.

Nieuwe feiten kunnen zijn:

  • Nieuwe foto’s, documenten, stukken, die niet ter kennis waren van het gerecht
  • Intrekking van getuigenverklaringen
  • Verklaringen van getuigen die geen getuige waren tijdens het strafproces

Contacteer ons vandaag nog

Een goede voorbereiding en begeleiding is hierbij noodzakelijk. Boeckstijns begeleidt u professioneel van A tot Z, en streeft hierin naar de beste resultaten.

Andere diensten

Wij beperken ons niet enkel tot cassatiezaken. Onze ervaring heeft ook successen geboekt in Straf- en Verkeersrecht.

null

Strafrecht

Wat is strafrecht?

Strafrecht omvat alle strafrechtelijke procedures.

Dit gaat over correctionele procedures, procedures voor het hof van beroep en procedures voor het Hof van Cassatie, als procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

null

Verkeersrecht

Wat is verkeersstrafrecht?

Verkeersstrafrecht omvat de procedures voor de politierechtbank en in graad van beroep deze voor de correctionele rechtbank.

Contacteer ons vandaag nog

Onze ervaring heeft reeds meerdere successen geboekt.