Uitputting nationale rechtsmiddelen als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het EHRM

Uitputting nationale rechtsmiddelen als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het EHRM 1. Artikel 35, §1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat een klacht bij het Europees Hof slechts ontvankelijk is wanneer de verzoeker alle nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput, alvorens zich tot het Europees Hof te begeven. 2. In een recent arrest van…

Getuigenverhoren à décharge ter zitting: getuigen in het voordeel van de beklaagde: gemotiveerd verzoek nodig?

Getuigenverhoren à décharge ter zitting: getuigen in het voordeel van de beklaagde: gemotiveerd verzoek nodig? 1. Recent schreven we dat het Europees Hof middels haar nieuwbakken rechtspraak in de zaak Keskin t. Nederland elke “aannemelijkheidsplicht” voor wat betreft de relevantie of de belangrijkheid van het gevraagde getuigenverhoor ter zitting, opheft in hoofde van de beklaagde.[1]…

Getuigenverhoren ter zitting: nieuwe rechtspraak EHRM

Getuigenverhoren ter zitting ter controle van belastende getuigenverklaringen: nieuwe rechtspraak van het EHRM 1. Op 19 januari 2021 velde het Europees Hof opnieuw een baanbrekend arrest[1] inzake het toestaan van getuigenverhoren ter zitting, en meer bepaald met betrekking tot getuigen à charge, dewelke dus belastende verklaringen hebben afgelegd tegen de beklaagde en/of veroordeelde. 2. In…

Strafbeoordeling door de correctionele rechter: nood aan een meer gedetailleerde motivering?

Nood aan een meer gedetailleerde strafmotivering? 1. Het is geweten dat de correctionele rechter bij de strafbeoordeling een grote marge heeft waarbinnen hij zowel de keuze voor een bepaalde straf als de strafmaat kan doen. 2. Bovendien vereist de beoordeling van straf en strafmaat slechts een beknopte motivering. 3. Artikel 149 van de Grondwet legt…