Uitputting nationale rechtsmiddelen als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het EHRM

Uitputting nationale rechtsmiddelen als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het EHRM 1. Artikel 35, ยง1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat een klacht bij het Europees Hof slechts ontvankelijk is wanneer de verzoeker alle nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput, alvorens zich tot het Europees Hof te begeven. 2. In een recent arrest van…