Getuigenverhoren à décharge ter zitting: getuigen in het voordeel van de beklaagde: gemotiveerd verzoek nodig?

Getuigenverhoren à décharge ter zitting: getuigen in het voordeel van de beklaagde: gemotiveerd verzoek nodig? 1. Recent schreven we dat het Europees Hof middels haar nieuwbakken rechtspraak in de zaak Keskin t. Nederland elke “aannemelijkheidsplicht” voor wat betreft de relevantie of de belangrijkheid van het gevraagde getuigenverhoor ter zitting, opheft in hoofde van de beklaagde.[1]…